Golf

Wat is Golf

Golf is een sport die wordt beoefend op een in het landschap aangelegde baan (course, of links als het een baan in de duinen betreft), met natuurlijke hindernissen, verdeeld in achttien speelbanen (holes), die elk verschillend van vorm zijn en elk beginnen met een afslagplaats (teeing ground), overgaan in een 25 tot 50 m brede en geaccidenteerde baan (fairway) en eindigen op een glad stuk grond (green) met een putje (eveneens hole).

De bedoeling is de in doorsnede 41 mm grote, massieve, met rubber beklede bal (ten hoogste 46 g zwaar) met behulp van een stok (club) in zo weinig mogelijk slagen van afslagplaats naar hole te slaan. Er kan, afhankelijk van terrein, hindernissen en positie van de bal, gekozen worden uit ten hoogste veertien clubs, elk met verschillend slagvlak en elk een aparte slagtechniek vereisend.

De bal kan voor elke hole worden afgeslagen van een afgeplat stokje van hout, been of plastic (tee). De afstand van tee tot green bedraagt ca. 100 tot 450 m. Een complete golfbaan vereist een terrein van 50 tot 55 ha. Op kleinere terreinen worden negen holes uitgezet en deze moet men dan twee keer rondspelen. De stokken kunnen voor de speler worden gedragen door een caddie, die de gehele ronde over het terrein meeloopt en de speler raad mag geven.

Diverse vormen van golf

Men kent wedstrijden en kampioenschappen voor amateurs en profs, en zgn. open kampioenschappen, waarin beide categorieën spelers tegen of met elkaar uitkomen. Er zijn verschillende vormen van wedstrijdspel.

Golf medal play of stroke play

Bij medal play of stroke play speelt men erom wie de hele baan in het laagste aantal slagen rondgaat.

Golf match play

Bij match play speelt men hole voor hole; winnaar is degene die meer holes heeft gewonnen dan er nog te spelen zijn; bijv. A wint met vijf en vier van B, dwz. A is vijf ‘up’, terwijl er nog vier holes te spelen zijn. Zgn. afvalwedstrijden worden in match play gespeeld.

Alleen golfen

Men kan golf ook alleen spelen, nl. door te trachten de par-score te benaderen, d.i. een voor elke baan verschillende standaardscore die het minimumaantal slagen aangeeft waarin de baan te doen is.